Documentos

Se tes calquera dúbida ou para facer unha doazón: lmataloboss@gmail.com   / 686 79 20   91 
        O nome da persoa doante non se reflexa. A  doazón identifícase pola referencia. 

======================================================================
======================================================================
Libro de Doazóns
...............................................................................................................................................................
Orde Data e Hora Referencia (Doante) Importe (euros) Total (euros)

d 00001 26/07/2012 08:00:00 Marga ----68592 30,00 30,00
d 00002 26/07/2012 12:00:00 Cris ----45969 100,00 130,00
d 00003 26/07/2012 12:01:00 Paco ---53088 10,00 140,00
d 00004 02/08/2012 13:56:00 ALSS ----83350 20,00 160,00
d 00005 02/08/2012 18:21:00 Chito ---- 44516 10,00 170,00
d 00006 11/08/2012 12:10:00 T#no 025 10,00 180,00
d 00007 11/08/2012 11:58:00 Paqui ----73281 60,00 240,00
d 00008 11/08/2012 17:07:00 David 775 50,00 290,00
d 00009 11/08/2012 18:51:00 S#ndrada 185 20,00 310,00
======================================================================
======================================================================